Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2014-05-31 12:15:00WprowadzenieRobert Wykapodgląd wersji

powrót